Suomen yrittäjät kirjoittavat:

Uudistettu kustannustuki tulee haettavaksi joulukuun lopussa. Kustannustuki näyttää menevän läpi eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti. ”Hyvä näin, sillä esitys on merkittävästi parantunut Kustannustuki I:stä”, sanoo Yrittäjien Mika Kuismanen.

Tuki auttaa yrityksiä selviytymään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Hallituksen esitys kustannustuesta sisältää useita parannuksia kesällä haettavana olleeseen kustannustukeen verrattuna. Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi kustannustukilakiesityksen, ja kiinnitti käsittelyssään huomiota tapahtuma-alan erityispiirteiden huomioimiseen.

– Kustannustuki näyttää menevän läpi eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti. Tämä on hyvä asia, sillä hallituksen esitys sisältää useita Suomen Yrittäjien haluamia näkökohtia, ja esitys on merkittävästi parantunut Kustannustuki I:stä. On myös perusteltua, että talousvaliokunta esittää toimenpidealoitteen, jossa päivitetään kustannustuen hakukriteerejä niin, että niissä huomioidaan tapahtuma-alan erityispiirteet, Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Tukijaksoa pidennetään, liikevaihdon alarajasta luovutaan ja hyväksyttävien kulujen joukko laajenee

– Erityisen tärkeää on, että tueksi hyväksyttyjen kulujen määritelmä laajenee, tukien yhteensovittamista koskevasta säännöksestä luovutaan, liikevaihdon vertailukautta pidennetään, liikevaihdon alarajasta luovutaan ja uudessa kustannustuessa myös henkilöyhtiöt tulevat paremmin huomioiduksi, Yrittäjien Mika Kuismanen nostaa esiin uuden tuen parannuksia.

Toisella kierroksella tukikausi pitenee viiteen kuukauteen ajanjaksolle 1. kesäkuuta ja päättyisi lokakuun loppuun.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti.

Uudistettua kustannustukea haetaan Valtiokonttorista tuttuun tapaan. Valtiokonttori arvioi, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen lainvalmisteluun, mutta muistuttaa samalla, että kriisi voi vielä pitkittyä.

– Hallituksen tulee olla valmis auttamaan yrityksiä, jotta työpaikat saadaan säilytettyä.