Rekrytointirekisteri

Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

Sovellettu lainsäädäntö

Henkilötietolaki (523/99)

Rekisterinpitäjä

Rutiini Oy
c/o Helsinki Bay
Eteläranta 14
00130 Helsinki

Yhteyshenkilö

Maria Inkari-Heino
Maria.inkari-heino@rutiini.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Rutiini Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia ja niihin liittyviä tietoja. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Hakija antaa tietojaan suostumuksellaan Rutiini Oy:n rekrytointitietokantaan henkilötietolain 8 § mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • nimi ja yhteystiedot
  • käyttäjätunnus ja salasana
  • koulutus- ja työkokemustiedot
  • kielitaito
  • toivomukset työtehtävistä
  • kokemus- ja osaamisprofiilit
  • hakijan vapaamuotoisesti tuottamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itsensä tuottama ja järjestelemään tallentama tieto.

Tietojen luovuttaminen

Rutiini Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Rutiini Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan asiakaskohtaisiin tietovarastoihin merkkinä tietojen luovutuksesta. Tietojen luovutuksesta informoidaan hakijaa aina etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Hakemustietoja säilytetään 6 kuukautta hakemuksen jättämisajankohdasta.