Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Sovellettu lainsäädäntö

Henkilötietolaki (523/99)

Rekisterinpitäjä

Rutiini Oy
c/o Helsinki Bay
Eteläranta 14
00130 Helsinki

Yhteyshenkilö

Maria Inkari-Heino
Maria.inkari-heino@rutiini.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Rutiini Oy_n taloudenhallintopalveluiden markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Kontaktin luomiseen potentiaaliseen asiakkaaseen
 • Tapaamisten järjestämiseen potentiaalisen asiakkaan kanssa
 • Uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettäminen
 • Markkinointiviestintä sekä markkina- ja mielipidetutkimukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio ja asema
 • organisaation yhteystiedot
 • asiointihistoriatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Asiakastieto.fi -palvelusta
 • Julkisia yhteystietoja tarjoavista palveluista
 • Rutiini.fi -verkkosivuston yhteydenottolomakkeet

Tietojen luovuttaminen

Rutiini Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Rutiini Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan asiakaskohtaisiin tietovarastoihin merkkinä tietojen luovutuksesta. Tietojen luovutuksesta informoidaan rekisteröityä aina etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rutiini Oy poistaa markkinointirekisteriin kuuluvia henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä, mutta viimeistään kaksi vuotta viimeisen kontaktoinnin jälkeen.