Vallitseva koronavirusepidempia aiheuttaa huolta myös yrityksissä. Tähän olemme koonneet ajankohtaisia linkkejä ja tietoa koronasta yritysten näkökulmasta esimerkiksi lomautuksiin ja rahoitukseen liittyen.

HUOM! Tilanne elää jatkuvasti ja tämä teksti on kirjoitettu kyseisellä hetkellä voimassa olleen tilanteen ja ohjeistuksen mukaan.

Ajankohtaista tietoa koronasta

Paras tapa saada ajanohtaista tietoa koronasta on viranomaisten virallisia tiedotuskanavia pitkin. Muun muassa seuraavia lähteitä kannattaa seurata:

Rahoitus

Monet alat ovat kovilla tällä hetkellä, kun rahaa ei enää virtaa yrityksen kassaan, mutta kulut sen kun juoksevat. Jos kassavirta heikkenee, eikä laskujen maksu onnistu:

Ole heti yhteyessä velkojiin ja sovi maksujärjestelyistä. Lainan lyhennysvapaasta voi sopia pankin kanssa, ja monet pankit ovatkin luvanneet joustoa. Myös YEL-vakuutusmaksuissa on joustettu.

Voit myös pienentää ennakkoverojen määrää tarvittaessa, mikäli näyttää siltä, että loppuvuosi on ennakoitua heikompi. Tässä poikkeustilanteessa verottaja tarjoaa erilaisia joustoja.

Mikäli henkilökohtainen talous alkaa kärsiä, voi kääntyä Kelan puoleeen. Kelalta voi saada perustukia, kuten toimeentulotukea tai asumistukea, vaikka tulojen menetyksiä ei suoraan korvatakaan yrittäjälle. Myös yrittäjille voidaan poikkeuksellisesti myöntää työttömyyspäivärahaa.

Kela auttaa henkilökohtaisen talouden ollessa kovilla. Jos oma henkilökohtainen talous alkaa kärsiä, voit kääntyä Kelan puoleen. Tulojen menetyksiä ei suoraan korvata yrittäjälle, mutta jos oma taloutesi on kovilla, voit tarvittaessa olla oikeutettu Kelan perustukiin, kuten asumistukeen tai toimeentulotukeen. 

Vakuutukset ja korvaukset

Nyt on hyvä aika varmistaa, minkälaiset vakuutukset yrityksellä ja on ja mitä se kattaa. Kannattaa tarkastaa ainakin epidemiavakuutus, sairaskuluvakuutus ja keskeytysvakuutus. Suomen yrittäjät kirjoittivat kattavan blogitekstin aiheesta, jonka voit lukea tästä.

Sairastuminen ja korvaukset

Jos sairastut covid-19 -tautin, muista hyödyntää sairaus- tai tartuntatautipäivärahat.

1. Sairauspäivärahat sairaustapauksessa

Jos saat lieviä flunssaoireita, sinun tulee jäädä kotiin. Jos sinulla ei todeta koronavirusta, olet oikeutettu normaalisti sairauspäivärahaan

Sairastumispäivä menee omavastuun alle. Sen jälkeiseltä ajalta saat sairauspäivärahaa, joka perustuu YEL-työtuloosi. YEL-tulosi huomioidaan 12 edeltävältä kalenterikuukaudelta, eli YEL-tulon viime hetken nostaminen ei nosta päivärahan määrää. Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, omavastuu on sairastumispäivä ja seuraavat yhdeksän arkipäivää.

2. Tartuntatautipäivärahat, jos joudut karanteeniin

Jos joudut karanteeniin, olet oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Siinä ei ole lainkaan omavastuuta. Tartuntatautipäiväraha perustuu siihen YEL-työtuloon, joka on voimassa, kun joudut karanteeniin. Jos siis epäilet karanteenin mahdollisuutta, voit vielä nostaa YEL-tuloasi.

Huomioi, että vapaaehtoinen itsensä eristäminen ei oikeuta tartuntatautipäivärahoihin. Karanteenin pitää olla kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärin määräämä. Covid-19-testiä ei enää tehdä laajamittaisesti, joten lieväoireista, ei-riskiryhmäläisen tartuntaa ei välttämättä todeta, mutta karanteenin tulee kuitenkin olla lääkärin määräämä.

Lomauttaminen

HUOM! Lue tästä hallituksen linjaukset työlainsäädännön muutoksista 20.3.2020

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautusilmoitus kannattaa antaa kirjallisesti, vaikka laki mahdollistaa myös sen, että lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle henkilökohtaisesti. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan tulee esittää työntekijälle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi

  • lomautuksen peruste
  • arvioitu laajuus
  • toteuttamistapa
  • alkamisajankohta
  • kesto
  • tai arvioitu kesto.

Ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei ole yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Niissä yrityksissä sovelletaan laissa yhteistoiminnasta yrityksissä säädettyjä menettelytapoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä lomauttamisesta voit lukea täältä

Toimi nyt!

Koronavirus vaikuttaa talouteen ennennäkemättömällä tavalla ja edessä ovat vaikeat ajat. Jos vain mahdollista, niin nyt kannattaa vaikuttaa niihin toimiin, joihin voi itse vaikuttaa. Pystytkö innovoimaan ja kehittämään liiketoimintaasi, kuten viedä palveluitasi verkkoon? Pystystkö tekemään rästitöitä tai kehittämään yrityksen markkinointia tai nettisivuja?

Nämä ovat laiha lohtu, jos liiketoiminta on täysin jäässä, mutta kaikesta huolimatta nyt ei auta jäädä tuleen makaamaan vaan toimia nyt, jotta tulevaisuus olisi edes hieman valoisampi.

Voimia kaikille haastavina aikoina.